‘Durmayı Bilin Sayın Bahçeli’ - Tanık GazetesiTanık Gazetesi

8 Mayıs 2021 - 07:53
Mengücek Gazi ÇITIRIK

Adana Barosu eski Başkanı

Mengücek Gazi ÇITIRIK

‘Durmayı Bilin Sayın Bahçeli’

Ülkeyi yönetenler için uluslararası sözleşmeler, anayasa, yasalar ve mevzuat, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi birer engel, ayakbağı.

‘Durmayı Bilin Sayın Bahçeli’
Son Güncelleme :

01 Nisan 2021 - 9:05

Ülkeyi yönetenler için uluslararası sözleşmeler, anayasa, yasalar ve mevzuat, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi birer engel, ayakbağı.

Hani şu mektepler olmasa, ne güzel idare ederdim maarifi diyen 2. Abdülhamit döneminin eğitim bakanı Haşim Paşa gibi, siyasi iktidar (AKP+ MHP) için de mahkeme, yasa, yargılama vs olmasa. Bunların varlığına ve verdikleri kararlara bile şeklen de olsa tahammül, katlanmaları yok.

Hukuku içselleştiremeyen, hukukun üstünlüğüne inanmayan, eylem ve işlemlerinin yargı denetiminde olmasından rahatsızlık duyan siyasi iktidarın küçük ama etkisi büyük ortağının genel başkanı incilerine bugün de devam etmiş Anayasa Mahkemesi raportörünün, HDP’nin kapatılmasına dair iddianamede eksiklikler bulunmasına dair raporu ve AYM’nin, iddianamenin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine dair karara, öfkelenen, dengesini yitiren, ne dediğini  bilmeyen, hukuk tanımaz Bahçeli, AYM’nin kapatılmasının da ertelenemez, öncelikli hedef olduğunu, iddianamenin iadesi kararıyla HDP’ye zaman kazandırıldığı iddiasıyla zırvalamalarına bir yenisini daha eklemiştir.

Hukuk devleti, o sadece Anayasanın 2. Maddesinde yazan ancak ortada olmayan, kaybolan bir devlet. Ülkemiz, kanun devleti bile değil, özgür olmayan, totaliter bir devlet.

Bakalım Ceza Muhakemeleri Yasası, iddianamenin iadesi konusunu nasıl düzenlemiş?

İddianamenin İadesi

CMK Madde 174

Madde 174 – (Değişik: 25/5/2005 – 5353/27 md.)

(1) Mahkeme tarafından, iddianamenin ve soruşturma evrakının verildiği tarihten itibaren onbeş gün içinde soruşturma evresine ilişkin bütün belgeler incelendikten sonra, eksik veya hatalı noktalar belirtilmek suretiyle;

  1. a) 170 inci maddeye aykırı olarak düzenlenen,
  2. b) (Değişik:17/10/2019-7188/20 md.) Suçun sübûtuna doğrudan etki edecek mevcut bir delil toplanmadan düzenlenen,
  3. c) (Değişik:17/10/2019-7188/20 md.) Önödemeye veya uzlaştırmaya ya da seri muhakeme usulüne tâbi olduğu soruşturma dosyasından açıkça anlaşılan işlerde önödeme veya uzlaştırma ya da seri muhakeme usulü uygulanmaksızın düzenlenen,
  4. d) (Ek:17/10/2019-7188/20 md.) Soruşturma veya kovuşturma yapılması izne veya talebe bağlı olan suçlarda izin alınmaksızın veya talep olmaksızın düzenlenen,

İddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iadesine karar verilir.

(2) Suçun hukukî nitelendirilmesi sebebiyle iddianame iade edilemez.

(3) En geç birinci fıkrada belirtilen süre sonunda iade edilmeyen iddianame kabul edilmiş sayılır.

(4) Cumhuriyet savcısı, iddianamenin iadesi üzerine, kararda gösterilen eksiklikleri tamamladıktan ve hatalı noktaları düzelttikten sonra, kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesini gerektiren bir durumun bulunmaması halinde, yeniden iddianame düzenleyerek dosyayı mahkemeye gönderir. İlk kararda belirtilmeyen sebeplere dayanılarak yeniden iddianamenin iadesi yoluna gidilemez.

(5) İade kararına karşı Cumhuriyet savcısı itiraz edebilir.

Haddini bilmeyen, dengesini yitiren, hukuk tanımayan Bahçeli. Senin partinden daha eski ve anayasal bir kurum .,Anayasa Mahkemesi. Gerici, faşist darbeler bile kapatamanış, sen kim oluyorsun da AYM’nin kapatılmasını öncelikli hedef haline getiriyorsun ? Nereden buluyorsun bu gücü ? BEŞİNCİ BÖLÜM

Siyasi Parti Kapatma ve Dokunulmazlığın Kaldırılması Davaları

Siyasi parti kapatma davaları

MADDE 52- (1) Yargıtay “ Cumhuriyet Başsavcısı tarafından açılan dava üzerine Mahkeme, bir siyasi partinin Anayasanın 69 uncu maddesinde sayılan hâllerden ötürü kapatılmasına veya dava konusu fiillerin ağırlığına göre Devlet yardımından kısmen ya da tamamen yoksun bırakılmasına, toplantıya katılan üyelerin üçte iki oy çokluğuyla karar verebilir.

(2) Siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin davalar, 5271 sayılı Kanunun davanın mahiyetine uygun hükümleri uygulanmak suretiyle dosya üzerinden Genel Kurulca incelenir ve kesin karara bağlanır.

(3) Başkanın görevlendirdiği raportör ilk inceleme raporunu hazırlayarak Başkanlığa sunar. Yapılacak ilk inceleme sonrasında iddianamenin kabulüne karar verilmesi hâlinde, iddianame ve ekleri ilgili siyasi partiye gönderilerek usul ve esasa ilişkin savunmaları alınır. Davalı partinin yazılı savunma vermesi hâlinde, bu savunma Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Ayrıca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısından sonra kapatılması istenen siyasi partinin genel başkanlığının veya tayin edeceği bir vekilin sözlü savunması dinlenir. Hakkında siyasi yasaklılık istenenler iddialarla ilgili savunmalarını yazılı olarak sunabilirler.” Bu da AYM’nin kuruluş yasasındaki düzenleme.

Hayrola? Aklınca mahkeme üzerinde baskı mı kurmaya çalışıyorsun?

 bizeulasin1

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
whatsappl  chpemek
twittan facetan