KAMU EMEKÇİLERİ BU EKONOMİK KRİZDEN KORUNMALIDIR - Tanık GazetesiTanık Gazetesi

6 Mart 2021 - 07:08

KAMU EMEKÇİLERİ BU EKONOMİK KRİZDEN KORUNMALIDIR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel kamu emekçilerinin yaşanan ekonomik krizden korunması gerektiğini bildirdi.

KAMU EMEKÇİLERİ BU EKONOMİK KRİZDEN KORUNMALIDIR
Son Güncelleme :

06 Eylül 2018 - 11:45

 sayfadalogoil

Kamu emekçilerinin yaşadıkları zorluklara birde ekonomik krizin eklendiğini vurgulayan SES Adana Şube Başkanı Muzaffer Yüksel, bu krizin bağıra bağıra geldiğini ifade etti. Yüksel yaptığı yazılı açılmada şu görüşlere yer verdi:

“AKP’nin uyguladığı katıksız neoliberal politikaların kaçınılmaz olarak geldiği nokta krizdir. Bugün yaşanmakta olan kriz, göz göre göre, bağıra bağıra gelmiştir.  Asıl neden ranta dayalı ekonomik politikaların tıkanmasıdır. Yandaş medya sağırları, körleri oynasa da uzun süredir pazarlar yangın yerine dönüştü. Dolar bu kadar yükselmeden de patates, soğan, domates başta olmak üzere temel gıdaların fiyatları cep yakıyordu.                                                                                                                                              24 ay süren OHAL hukuksuzluğunun kalıcılaşması’, ‘kamu kurum ve hizmetlerinde liyakat ve kanunilik ilkesinin terk edilmesi’, ‘genel olarak hukuk devleti ilkesinin yaygın bir şekilde ihlal edilmesi’ gibi koşullarda iyice kırılgan hale gelen ekonomi beklenen krize girmiştir                                           466 Milyar dolara yükselen “döviz endeksli borçlanma”, son 15 yılın en yüksek gerçekleşmelerini yaşayan ve % 60 oranında sapma gösteren enflasyon ‘hedefi’, % 20’nin üzerine yerleşen faiz ve enflasyon göstergeleri, iki haneli işsizlik oranının yeniden artış eğilimine girmesi ekonomide yaşanan yapısal krizin göstergeleridir.                                                                                           Günlerce sermaye ile toplantı üzerine toplantı yapılmasına rağmen bir kez olsun emekçilere tek bir soru sorulmamıştır. Bu model %1’in modelidir, içinde %99 yoktur. Emekçilerin sorunlarına bir çözüm içermeyen ve sermaye açısından günü kurtarma amacında olan iktidarın planlarının ortalama ömrü bir haftayı geçememektedir.

Seçimlerden sonra hızlanan ve şok etkisi oluşturan TL’deki “değersizleşme”; aslında AKP iktidarı boyunca yaşanan bir durumdur. Kamu emekçileri, emekliler, asgari ücretliler ve “işsizler” değersizleşen TL ile ücretlerini aldıkları için reel satın alma güçleri düzenli olarak azalmıştır. Bu azalış seçimlerden sonra ivme kazanmıştır. Çünkü enflasyon verileri % 20 bandına yerleşme eğilimde dir Temmuz ayın da kamu çalışanlarının maaşına yapılan zam%3.5 dır  devletin altı aylık enflasyon tahmini %3 dür   temmuz (%0.5)ve ağustos(%2.3)  enflasyon oranları şimdiden bu zamları götürmüştür yıllık ağustos ayı tüketici enflasyon oranı %17.90  ağustos ayı  üretici enflasyon oranı aylık %6.6 Yıllık %32.13 oysa sokakın enflasyon 10 puan daha yüksek gösteriyor akaryakıtta ulaşım(%27)da konutta (%16.3)ev eşyaların da (%23.6)zamların önü alınamıyor okullar açılırken  Adana da şehir içi ulaşıma zam yapıldı  gerekli tebbirler alınmazsa önümüzdeki günler de de artmaya devam edecek gibi görünüyor açlık sınırı son olarak 1812 tl yoksulluk sınırı 5.900 tl olmuştur kamu çalışanlara 6 ay da bir  değil her ay enflasyon farkı da maaşlara eklenmelidir kamu çalışanlarını dolar ve enflasyon  fena vurmuştur. Dolar kuru 24 Haziran seçimleri sonrasından buyana  % 40  artış göstermiştir. Bu oran saat saat yukarı doğru seyir izlemektedir. Buradan baktığımız dada 2017 de asgari ücret 1404  tl 464 dolar denk geliyordu şimdi 2018 ağustos ayı asgari ücret 1603 tl bugün 258 dolara denk geliyor aynı durum da tüm dar gelirlilerin  kamu çalışanlarının emeklilerin satın alma güçleri düşmüştür,

.Döviz kurlarında yaşanan hızlı yükseliş; dövizle borçlanmış yurttaşları, firmaları ve kurum/kuruluşları borç çevriminde krize sokmaktadır. İşçiler, kamu emekçileri, emekliler ve işsizlere yansımaları ise çok boyutlu olmaktadır. Tedbir alınmaması halinde döviz kurlarındaki artışın sonucunda bugüne kadar gerçekleşen enflasyon ve faiz artışlarında ivmenin daha da hızlanması olasıdır.                                                                                                                      AKP iktidarının yıllardır “enflasyon farkı” adı altında “sabit ücretlileri” yandaş sendikaların işbirlikçiliği ile yoksullaştırdığı bilinmektedir. Yaşanan krizin etkisiyle “daha yüksek” veya “hiper” enflasyon durumunda bu yoksullaştırma eğiliminin hızlanacağı bilinmelidir. Enflasyon farkı almak reel zam almamaktır. Ayrıca enflasyon farkının enflasyon yaşanan dönemde değil sonrasında verildiği görülmelidir. Yani enflasyon farkını  emekçiler  bir ay sonrasın da almalıdır                                                                                                              Enflasyonun hızlı bir şekilde yükselmesinin emekçilere olumsuz etkileri sadece reel ücret zammı alamamaları şeklinde olmamaktadır. Bu ana olumsuz etkiye ek olarak, gelirlerinin önemli bir bölümünü kira, gıda  akaryakıt ev eşyası ve ulaşım gibi kalemlere harcayan emekçiler daha da yoksullaşmaktadır.

Kamu emekçilerinin yılbaşından bu yana döviz kuru etkisiyle kayıpları Dolar bazında % 18, Euro bazında % 11 olarak gerçekleşmiştir. Emekliler için kayıp Dolar bazında % 37 iken, Euro bazında ise % 32 oranındadır. En büyük kayıp sabit ücretli olan asgari ücretlilerde yaşanmaktadır. Temmuz ayında ortaya çıkan “enflasyon açığı” nedeniyle asgari ücretlilerin kaybı dolar bazında % 42 ve Euro bazında ise % 37’dir.                                                                                      Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri de dolar a karşı tl nin değer kaybetmesi ve yüksek enflasyon karşısın da korumasız dır bazı hastaneler de döner sermaye paylarını alamamakta veya çok cüzi almakta  satın alma güçleri iyice düşmüş bir çok iş yerlerin de kamu dan hemşire ve doktor istifaları başlamıştır yaş bekleyen sağlık emekçisinin emekliliği sağlanmamıştır sağlık ta şiddet yasası çıkmamış son günler de sağlık ta şiddet oldukça arttı. TBMM de yıllardır umutla beklediğimiz fiili hizmet tazminatı 9 yıla bir yıl olarak çıkmış  ondada geçmiş  yıllar sayılmıyor 2019  ocak ayın dan sonra geçerli olacak herkesi kapsamıyor yalnız sağlık sınıfına doktor hemşire sağlık teknisyeni vs  emeklilik  de de de çok az bir hekim ve diş hekimi grubuna emeklilik maaşı çıkmış oda tüm hekim ve diş hekimleri faydalanmıyor ekip hizmetini çalışma barışını bozmak için bir bomba atıldı  dağ fare doğurdu. Sabit ödenen döner sermaye payları emeklilikten sayılmalıdır Sağlık ve sosyal hizmet emekçileri kaybetmeye devam ediyor      sağlık ve sosyal hizmet emekçileri özellikle kamu özel ortaklığı şehir hastanesi  işletmecisini kazandırıyor misal Adana şehir hastanesinin yıllık kirası   2013 yılın da  1 dolar 1.777  tl olarak 115.5 milyon tl    dolar üzerinden anlaşma yapılıyor bu gün itibarı ile 1 dolar 6.6 tl  kirası ne oldu daha açılalı bir yıl oldu115.5 milyon tl oldu 430 milyon tl  bu kamu özel ortaklılıkları sağlık bakanlığına devir edilmeli  dolarla  ödemeler den vazgeçilmelidir. Emekliler ve asgari ücretlilerdeki yoksullaşma diğer emekçi gruplarına göre daha derindir.

Siyasal iktidar halkın tümünü yoksullaştıran, gelir dağılımında adaletsizliği derinleştiren enflasyonu ve faizi arttıran politikalara derhal son vermelidir döviz krizinin’ olumsuz etkileri nedeniyle ortaya çıkan gelir kayıplarının azaltılması için çalışmalı programlar yapmalıdır. Olası işten atmalara karşı işten çıkarmaların yasaklandığı ilan edilmelidir. Kamu kurumlarında evrensel hukuk hükümleri, anayasa ve yasalarla koruma altında olan haklara yönelik saldırılar derhal durdurulmalıdır. OHAL fırsatçılığıyla hukuksuz ca ihraç edilen kamu emekçileri derhal işlerine iade edilmeli, geriye dönük tüm kayıpları karşılanmalıdır. Kamu hizmetlerinde, atama ve terfilerde, disiplin hükümlerinin uygulanmasında “olağan hukuka geri dönülmelidir”. OHAL rejimi ihraçları, kayyumları, medya gaspları vb. tüm sonuçları ile ortadan kaldırılmalıdır. Yargı bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkesi yeniden tesis edilmelidir.2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmede, ücret hükümleri önceki enflasyon gerçekleşmesi, yeni enflasyon hedefi ve son döviz krizi nedeniyle geçersizleştiğinden güncel ve reel değerlere göre yeniden düzenlenmelidir. Geriye dönük kayıplar karşılanmalı, enflasyon hedefinin üzerinde gerçekleşen enflasyon verileri dikkate alınmalı, reel kayıplarımız karşılanmalı, büyümeden pay verilmelidir.

Döviz kuru etkisi nedeniyle benzin ve mazotta ÖTV üzerinden uygulanan “zamların yansıtılmaması” uygulaması özellikle ilaç fiyatlarındaki belirsizliğin gittikçe artan düzeyde halk sağlını tehdit eder düzeye geldiği gözetilerek sağlık gibi alanlarda da uygulanmalı dır.ilaç fiyat uygulaması 2018 şubat ayın da 1 euro 4.66 tl iken 1 euro 3.77 tl  üzerinden anlaşma yapılmış  Euro da ki artışlar hastalarımızı yurttaşlarımızı etkilememelidir  acilen yerli ilaç ve medikal sanayisi kurulmalıdır. Kamu kurum ve kuruluşlarında liyakatsiz, yandaş ve israfa yol açan yönetim anlayışı derhal terk edilmeli ve kanun dışı harcamalar idarecilere rücu edilmelidir. Kamudaki “taşıt ve bina kiralama” işlemleri azaltılmalı, var olanlar kamuoyu denetimine açılmalıdır. İşsizlik sigortası fonu sadece işsizlere verilmelidir. İşsizliğin artışı engellenmelidir. Vergi sistemin deki adaletsizlik giderilmeli dolaylı vergilerin payı azaltılmalıdır. Rant, faiz ve sermaye gelirleri vergilendirilmelidir   Bu sorunların çözümü için yandaş sendikalar sorgulanmalı mücadele için hep beraber KESK  ve SES de örgütlenelim.”

 

 bizeulasin1

EN ÇOK KAZANANLAR

 • CLEBI226.60 10.00%
 • ISATR227.690.00 10.00%
 • YKGYO6.82 10.00%
 • KONTR97.90 10.00%
 • SANFM19.94 9.98%

EN ÇOK KAYBEDENLER

 • KENT389.70 -10.00%
 • LINK46.98 -10.00%
 • FENER31.12 -8.25%
 • BRKSN13.24 -7.15%
 • OSMEN37.92 -7.01%

EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER

 • PETKM6.02 2.21%
 • GARAN9.25 -1.60%
 • THYAO14.78 0.41%
 • INDES32.56 6.82%
 • KRDMD7.30 -0.82%

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
whatsappl

DÖVİZ KURU

BIST100 1.541.98 % 0,26
DOLAR 7.5325 % 0,20
EURO 8.9821 % -0,26
BITCOIN 49.053.13 % 2,37
ÇEYREK ALTIN 672.45 % 0,22
GRAM ALTIN 413.89 % 0,34
twittan

takipçi satın al instagram takipçi satın al twitter takipçi satın al tiktok takipçi satın al youtube abone satın al facebook takipçi satın al twitch takipçi satın al